HDData

Harde Schijf en Gegevens verlies t.g.v. te hoge Bedrijfstemperaturen.
Monitor uw SSD Leven, alle S.M.A.R.T. en WMI gegevens.
Zelf alle S.M.A.R.T. en WMI HDD en SSD Data bekijken en afdrukken.

Klik [HIER] om het set-up bestand van HDData Nederlands te downloaden.

 

Disclaimer

"HDData" is een handelsmerk van ing. F.G. Molenkamp.
HDData™ copyright © ing. F.G. Molenkamp.
Alle rechten gereserveerd.

-=WAAARSCHUWING=-

Informatie ontleend uit HDDATA wordt slechts voor informatie en test doeleinden geleverd.
F.G. Molenkamp kan niet aansprakelijk worden gehouden voor alle maatregelen en beslissingen
die hierdoor genomen worden.

-=DISCLAIMER OVEREENKOMST=-

Deze HDData software is eigendom van ing. F.G. Molenkamp.
F.G. Molenkamp verleend de registreerde gebruiker een licentie om het HDData programma,
op één computer te installeren, slechts alleen voor persoonlijke doeleneinden en voor zolang
voor de registratie periode wordt op aangegaan.
F.G. Molenkamp verleend de niet geregistreerde gebruiker een licentie om het HDData programma
voor 5 dagen uit te proberen. Na deze 5 dagen zal de niet geregistreerde gebruiker een HDData unlock
code kopen, of hij/zij zal het HDData programma van zijn/haar computer verwijderen.
Een niet geregistreerde gebruiker wordt een geregistreerde gebruiker nadat, samen met zijn/haar
naam of email adres, een HDData registratie gekocht is .
De HDData software wordt beschermd door de copyright wetten en de internationale verdragen.
Ongeoorloofde distributie van de HDData unlock code, onderautorisatie, doorverkoop, of doorgeven
voor welk doel dan ook, het wijzigen van de broncode of afleidingen daarvan met of zonder een
ander programma, voor welk doel dan ook is verboden, en zal civielrechtelijk en Strafrechtelijk voor
de maximale strafvervolging vervolgd worden. De HDData registratie is niet verhandelbaar.

DEZE HDDATA SOFTWARE WORDT AAN DE GEBRUIKER LEVERD ALS "ZOALS HET IS".
F.G. MOLENKAMP GEEFT GEEN GARANTIES, NOG IN WOORD OF GESCHRIFT, MET BETREKKING TOT
DE HDDATA SOFTWARE GELEVERED AAN DE GEBRUIKER, DAT HDDATA SOFTWARE GESCHIKT IS VOOR
DE DOELEINDEN VAN DE GEBRUIKER.
F.G. MOLENKAMP GEEFT GEEN GARANTIES DAT DE FUNCTIONALITEIT VAN DE SOFTWARE VOLDOET
AAN DE AAN DE EISEN VAN DE GEBRUIKER OF DAT DE SOFTWARE ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS
ZAL WERKEN EN DAT FOUTEN IN DE SOFTWARE VERHOLPEN ZULLEN WORDEN.
VERDER GARANDEERD F.G. MOLENKAMP NIET DAT RESULTATEN GELEVERD DOOR HDDATA SOFTWARE
CORRECT, ACCURAAT, BETROUWBAAR, OF IETS DERGELIJKS ZIJN.
F.G. MOLENKAMP BEWEERD NIET DAT DE DOOR HDDATA GEDANE HANDELINGEN BETREFFENDE
ALERTS OF ANDERE WAARSCHUWINGEN AAN DE VERWACHTINGEN VAN DE GEBRUIKER VOLDOEN EN
DAT HDDATA ALTIJD DE HARDE SCHIJVEN EN OF GEGEVENS KAN REDDEN. GEEN ENKEL GESCHREVEN
NOG GESPROKEN INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR F.G. MOLENKAMP ZAL EEN GARANTIE GEVEN
DIE DEZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST OF DISCLAIMER DOET VERANDEREN.

-=BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID=-

F.G. MOLENKAMP IS OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK VOOR WELKE AANSPRAAK OF
SCHADELOOSTELLING HOEGENAAMD DAN OOK, HIERONDER VALLEN ONDERANDERE SCHADEN AAN
EIGENDOMMEN ZOALS BEZITTINGEN EN OF GEBOUWEN, PERSOONLIJKE VERWONDING, INTELLECTUEEL
EIGENDOM OVERTREDING, VERLIES VAN WINSTEN, OF INTERRUPTIE VAN BEDRIJFSVOERING, OF ANDERS.